Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 29 sierpnia 2022 r. godz. 13.00

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 29 sierpnia 2022 r.  ( poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. Komisja będzie miała charaker wyjazdowy.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 23/2022 z dnia 1 lipca 2022r.
  4. Zaopiniowanie uchwał na najbliższą sesję rady gminy.
  5. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  6. Sprawy różne.
  7. Komisja objazdowa do wszystkich szkół w gminie  (wspólna komisja z Komisją Bezpieczeństwa).
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                         

                                                                   /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

                                                                         

 

Metadane

Data publikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry