Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Poświętne.

5. Opiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2022 - 2026.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie porządku obrad.

/-/    Przewodniczący komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry