Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 1 lipca 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 1 lipca 2022 r.  ( piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzedu gminy w Poświętnem.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu nr 22/2022 z dnia 23.05.2022 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne na lata 2022 – 2026.
  4. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie obrad.

                                                                                /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 23.06.2022
Data modyfikacji : 27.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry