Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 21 czerwca 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 28/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
  3. Omówienie zarządzenia nr 39/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne.
  4. Omówienie zarządzenia nr 40/2022 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Poświętne za rok 2021.
  5. Omówienie Raportu o stanie Gminy za 2021.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

                             Przewodniczący komisji

                                                                                                                   /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 15.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry