Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 31 maja 2022r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 31 maja 2022 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w okresie między komisyjnym.
  4. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy Poświętne o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za wykonanie budżetu gminy za 2021r.
  5. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  ( 19.04.2022) do dnia posiedzenia komisji.
  6. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: kwiecień 2022r.
  7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  8. Zamknięcie obrad.
  •                                                                                                                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                        
  •                                                                                                                               /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 02.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry