Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 23 maja 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 27/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030.
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.

                                        Przewodniczący komisji

                                                                                                                               /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 19.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry