Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 19 maja 2022 r.

 

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Opiniowanie nowego projektu Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.

6. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7. Zamknięcie  obrad.

/-/    Przewodniczący komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 09.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry