Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 12 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 na sali konferencyjnej UG Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu 20/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.

4. Przyjęcie protokołu 21/2022 z dnia 15 lutego 2022 r.

5. Informacje na temat funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2021 r.

6. Zapoznanie się z gospodarką śmieciową i działalnością PSZOK.

7. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

8. Sprawy bieżące.

9. Zamknięcie obrad.

/-/    Przewodnicząca komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 02.04.2022
Data modyfikacji : 06.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry