Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 31 marca 2022 r. godz. 13.00

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 31 marca 2022 r.  ( czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. Komisja będzie miała charaker wyjazdowy.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr 20/2022 z dnia 08.02.2022 r.
  4. Rozmowa z przedstawicielem Centrum na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.
  5. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  6. Sprawy różne.
  7. Wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzylesiu w celu obejrzenia nowego boiska.
  8. Wizyta w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu w celu obejrzenia postępu prac remontowych.
  9. Zamknięcie obrad.

                                                                               /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 25.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry