Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 15 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 na sali konferencyjne Urzędu Gminy Poświętne.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

4. Sprawozdanie z pracy komisji za rok 2021 

5. Analiza pism, które wpłynęły do komisji

6. Sprawy bieżące

7. Zamknięcie obrad

 

/-/    Przewodnicząca komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 07.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry