Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 8 lutego 2022 r. godz. 11.00

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 8 lutego 2022 r.  ( wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. Komisja będzie miała charaker wyjazdowy.

Porządek obrad:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu nr 19/2021 z dnia 26.10.2021r.
  4. Zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych za 2021 rok.
  5. Rozmowa z przedstawicielem Centrum na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem.
  6. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  7. Sprawy różne.
  8. Wizyta w Gminnym Centrum Kultury w Poświętnem celem zapoznania się z planami pracy Pani dyrektor.
  9. Wizyta w Szkole Podstawowej w Międzylesiu w celu obejrzenia nowego boiska.
  10. Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 02.02.2022
Data modyfikacji : 02.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry