Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 26 stycznia 2022 r.

 

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 9.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju: tj. 24/2021 z dnia 6 grudnia 2021 r. i 25/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. wraz z autopoprawką.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2028 wraz z autopoprawką.
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.

 

                                   Przewodniczący komisji

                                                                                                                               /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 21.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry