Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/23594,Posiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-w-dniu-26-stycznia-2022r.html
19.06.2024, 06:55

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2022r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 26 stycznia 2022 r. ( środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad:

  1. 1.Otwarcie obrad.
  2. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. 3. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  ( 15.12.2021) do dnia posiedzenia komisji.
  4. 4. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: grudzień 2021r.
  5. 5.Podsumowanie realizacji funduszy sołeckich w 2021r.
  6. 6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  7. 7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  8. 8. Zamknięcie obrad.

                                                                           Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                    /-/ Teresa Chacińska

 

Metadane

Data publikacji : 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony