Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 25 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. ( wtorek) o godzinie 15:15 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Opiniowanie projektu uchwały "Program ochrony środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2021 - 2024 z perspektywą do 2028 roku" (prezentacja).

4. Opiniowanie budżetu Gminy Poświętne na 2022 rok dotyczącego ww. komisji.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

6. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                     Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry