Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/23579,Posiedzenie-Komisji-Skarg-Wnioskow-i-Petycji-w-dniu-18-stycznia-2022-r.html
27.05.2024, 11:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 stycznia 2022 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 18.01.2022 r. (wtorek) o godzinie 15:15  na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr 11/2021  z dnia 1.12.2021r.

4. Rozpatrzenie petycji Fundacji Tesli z dn. 21.12.2021r.

4. Zatwierdzenie sprawozdania z prac komisji w 2021r.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                           /-/ Wiesław Rozbicki

Metadane

Data publikacji : 14.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesław Rozbicki
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony