Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju dnia 27 grudnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.15 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028
  4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie obrad

Przewodniczący komisji

/-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 23.12.2021
Data modyfikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Skonieczny Marcin
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry