Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 14 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. ( wtorek) o godzinie 15:15 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu dotyczącego wyżej wymienionej komisji

5. Analiza pism, które wpłynęły do komisji

6. Przedstawienie planu pracy komisji na rok 2022

7. Sprawy bieżące

                                                                                                                                                        Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

 

 

8. Zamknięcie obrad

Metadane

Data publikacji : 10.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry