Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2021r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 15 grudnia 2021 r. ( środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  ( 09.11.2021) do dnia posiedzenia komisji.
  4. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: listopad 2021r.
  5. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  6. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2022r.
  7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                           Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                    /-/ Teresa Chacińska

 

Metadane

Data publikacji : 08.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry