Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 6 grudnia 2021 r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek ) o godz. 13.00 za pomocą środków porozumiewania sie na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj. 23/2021 z dnia 27 października 2021 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy
  6. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2022.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Metadane

Data publikacji : 02.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry