Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 9 listopada 2021r.

 

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 9 listopada 2021 r. ( wtorek ) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji   ( 29.09.2021) do dnia posiedzenia komisji.
  4. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: wrzesień, październik 2021r.
  5. Stan realizacji funduszy sołeckich w 2021r.
  6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  7. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                        Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                  /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 04.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry