Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 27 października 2021 r.

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 27 października 2021 r. (środa ) o godz. 9.00 za pomocą środków porozumiewania sie na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj. 22/2021 z dnia 29 września 2021 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                        Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                        /-/  Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 22.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry