Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 26 października 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. ( wtorek) o godzinie 15:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Ocena działalności OSP w Gminie Poświętne.

5. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                      Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 21.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry