Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 29 września 2021 r.

Miejsce:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Poświętne godz 11.45

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj. 21/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  5. Omówienie zarządzenia nr 50/2021 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.
  6. Zaopiniowanie Zarządzenia o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji 

Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 24.09.2021
Data modyfikacji : 28.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kaim
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry