Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 15 września 2021 r.

 

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne oraz na terenie gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

5. Ocena stanu dróg gminnych (porównanie stanu dróg z 2019 r. do roku obecnego - komisja objazdowa).

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

 

Metadane

Data publikacji : 10.09.2021
Data modyfikacji : 10.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry