Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 17 sierpnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 17 sierpnia 2021 r. o godz. 14:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

5. Przegląd remontowanych budynków gminnych (komisja objazdowa).

6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący komisji

Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 11.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry