Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 28 czerwca 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj. 18/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r. i 19/2021 z dnia 19 maja 2021 r.
  3. Zmiany budżetowe na 2021 r. oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  6. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                        /-/  Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 23.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry