Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2021r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 25 maja  2021 r. ( wtorek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Przygotowanie wniosku do Rady Gminy Poświętne o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne za wykonanie budżetu gminy za 2020r.
  4. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji  ( 20.04.2021) do dnia posiedzenia komisji.
  5. Ocena bieżących dochodów i wydatków za okres: kwiecień 2021r.
  6. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                              Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                  /-/Teresa Chacińska

Metadane

Data publikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Chacińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry