Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 19 maja 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 12.00,  za pomocą srodków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                     Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                                        /-/  Marcin Skonieczny

                                                                                                                                                                          

Metadane

Data publikacji : 18.05.2021
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry