Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 18 maja 2021 r. godz. 14.30

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 18 maja 2021 r. ( wtorek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

 1. Powitanie zebranych.
 2. Otwarcie obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu  nr 15/2020 z dn. 24.11.2020r. i  protokołu nr 16/2021 z dn. 28.01.2021r.
 4. Rozmowa z panem dyrektorem Andrzejem Bajkowskim na temat realizacji planu pracy GCK w roku bieżącym, stanem bieżący internetowego katalogu książek oraz stanem zatrudnienia w bibliotece.
 5. Postęp prac remontowych w GCK z uwzględnieniem Izby Pamięci Lelewela.
 6. Dyskusja nad projektem „Wakacje w Gminie 2021”.
 7. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie oraz omówienie pism z kuratorium
  i ministerstwa oświaty.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                /-/  Przewodnicząca komisji

                                                                                                                                                                                                Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 11.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry