Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

 

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj. 16/2021 z dnia 25 i 26 lutego 2021 r. i 17/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
  3. Zmiany budżetowe na 2021 r. oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028 oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
  4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  5. Analiza finansowa z uwagi na zwiększenie liczby miejsc w publicznych oddziałach przedszkolnych dla 3-4 latków w Przedszkolu w Poświętnem - 25 miejsc oraz w Przedszkolu w Nowych Ręczajach - 15 miejsc.
  6. Omówienie ZARZĄDZEŃ: Nr 16/2021 i 17/2021 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz RIO sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne oraz w sprawie przekazania sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Poświętne za rok 2020.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                        /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 22.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry