Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 16 kwietnia 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godzinie 14:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji.

5. Podsumowanie okresu zimowego pod względem poniesionych kosztów na odśnieżanie dróg.

6. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

 

Metadane

Data publikacji : 09.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry