Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 29 marca 2021 r.

Zawiadomienie

 

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9.00,  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zmiany budżetowe na 2021 r. 
  3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy z uwzględnieniem analizy finansowej utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzylesiu.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                        /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 25.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry