Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 lutego 2021r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 25 lutego 2021r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj.  14/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. i 15/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
  3. Zapoznanie się z ZARZĄDZENIEM Nr 71/2020 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz z przyczynami negatywnej opinii RIO.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2021.
  5. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                        /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry