Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 23 lutego 2021 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godzinie 15:30 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4. Ocena problemu dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Poświętne.

5. Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję dotyczących w/w komisji.

6. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7. Sprawy bieżące.

                                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

 

8. Zamknięcie obrad.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry