Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 lutego 2021r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 16 lutego  2021 r. ( wtorek ) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  2. Zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
  3.  Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.
  4. Ocena bieżących dochodów i wydatków grudzień i styczeń.
  5. Umowa na odśnieżanie w 2021r.
  6. Dokumentacja między gminą a firmą, która odmówiła wykonania usługi odśnieżania   i usuwania śliskości na drogach gminnych.
  7. Ile zostało wydane na nagrody pracowników urzędu gminy w 2019 i 2020r. Uzasadnienia przyznanych nagród.
  8. Karty płac od listopada 2019 do dnia komisji: wójta, wicewójta, sekretarz, skarbnik, kierownika USC, kierownika wydziału inwestycji i kierownika ochrony środowiska  i gospodarki odpadami. 
  9. Wnioski i zapytania.
  10. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                             /-/  Sławomir Rosłon

 

Metadane

Data publikacji : 11.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry