Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 02 lutego 2021r. - posiedzenie komisji nie odbyło się z powodu braku kworum

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 02 lutego  2021 r. ( wtorek ) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

2. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.

3. Ocena bieżących dochodów i wydatków grudzień i styczeń.

4. Umowa na odśnieżanie w 2021r.

5. Dokumentacja między gminą a firmą, która odmówiła wykonania usługi odśnieżania i usuwania śliskości na drogach gminnych.

6. Ile zostało wydane na nagrody pracowników urzędu gminy w 2019 i 2020r. Uzasadnienia przyznanych nagród.

7. Karty płac od listopada 2019 do dnia komisji; wójta, wicewójta, sekretarz, skarbnik, kierownika USC, kierownika wydziału inwestycji i kierownika ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  

8. Wnioski i zapytania.

9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                             /-/  Sławomir Rosłon

Metadane

Data publikacji : 27.01.2021
Data modyfikacji : 04.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry