Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 28 stycznia 2021 r. godz. 15.00

Zawiadomienie

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
w dniu 28 stycznia 2021 r. godz. 15.00 :

1.Powitanie zebranych.

2.Otwarcie obrad.

3.Zatwierdzenie Sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Spraw Socjalnych za rok 2020

4.Wyjazd do Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem.

5.Wizyta w szkole podstawowej w Poświętnem.  

6.Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.

7.Sprawy różne.

8.Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 26.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry