Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 29.12.2020 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w formie zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu nr 5/2020 z dnia 12.02.2020

5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2021.

6. Sprawy bieżące.

7. Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący komisji

                                                        /-/ Bogdan Ulejczyk

 

Metadane

Data publikacji : 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Ulejczyk
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry