Urząd Gminy Poświętne

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2020r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 r. ( środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji, tj. 9/2020 z dn. 10.09.2020r.

2. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.

3. Ocena bieżących dochodów i wydatków wrzesień, październik, listopad.

4. Stan realizacji wykonania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach. Faktury Vat, protokoły odbioru wykonanych prac.

5. Wpływy za wynajem budynku pod ośrodek zdrowia firmie Centrum w poszczególnych miesiącach w 2019 i 2020r. Wydatki na ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia w 2019  i 2020r.

6. Umowa, wpływy za najem budynku pod pocztę.

7. Wnioski sołectw, umowy z Urzędem Marszałkowskim i faktury za wykonanie  MIAS 2020r.

8. Przygotowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2021r.

9. Wnioski i zapytania.

10. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                            /-/  Sławomir Rosłon

Metadane

Data publikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry