Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 15 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

4) Zapoznanie się z ważniejszymi problemami dotyczącymi rolnictwa.

5) Propozycja i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021.

6) Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7) Sprawy bieżące.

8) Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                                           /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry