Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 26 listopada 2020r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 26 listopada 2020r. (czwartek) o godz. 9.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju, tj.  13/2020 z dnia 26 października 2020 r.
  3. Zmiany budżetowe na 2020 r. 
  4. Omówienie pozostałych projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  5. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                       Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                        /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 23.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry