Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 24 listopada 2020 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 24 listopda  2020 r. ( wtorek) o godz. 15.00.

W zwiazku z sytaucją epidemiologiczną w kraju, posiedzenie może odbyć się w trybie zdalnym za pomocą srodków porozumiewania się na odległość.

Porządek posiedzenia:

  1. Powitanie zebranych.
  2. Otwarcie obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 13/2020 z dnia 28 lipca 2020 r.
  4. Zatwierdzenie protokołu Nr 14/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
  5. Rozmowa z p. Andrzejem Bajkowskim na temat funkcjonowania GCK i bibliotek.
  6. Dyskusja nad Programem współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  7. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

 

Metadane

Data publikacji : 20.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry