Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w dniu 3 listopada 2020r.

Zawiadomienie

W imieniu przewodniczących komisji stałych Rady Gminy Poświętne zwołuję wspólne posiedzenie:

Komisji Rewizyjnej ; Komisja Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ; Komisji Oświaty, Kultury , Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Odbędzie się ono w dniu 3 listopada  2020r. o godz. 16.00 ( wtorek) w budynku Gminnego  Centrum Kultury, Wola Cygowska 31A, 05-326 Poświętne.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 2/2020 ze wspólnego posiedzenia komisji  z dnia 10 grudnia 2019r.
  4. Omówienie i analiza sytuacji oświaty w Gminie Poświętne.
  5. Zamknięcie obrad.

W przypadku  wejścia w życie nowych obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 przed wyznaczoną datą spotkania , posiedzenie odbędzie się za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

                                                                                                                                                                                   Przewodniczacy Rady                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                     /-/ Andrzej Orych

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Orych
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry