Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 24 września 2020r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 24 września 2020r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju , tj.  10/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. i 11/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
  3. Zmiany budżetowe na 2020 r. 
  4. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  5. Omówienie stanu realizacji wykonanych inwestycji z funduszy sołeckich w poszczególnych miejscowościach w Gminie Poświętnem.
  6. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                     /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry