Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2020r.

Zawiadomienie


       Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 10 września 2020 r. (czwartek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.

2. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.

3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżety za pierwsze półrocze 2020r.

4. Ocena bieżących dochodów i wydatków czerwiec, lipiec, sierpień.

5. Stan realizacji wykonania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach (faktury Vat, protokoły odbioru wykonanych prac). Wniosek i odpowiedź na wniosek Pana A. Ch.

6. Umowy i stan realizacji remontu budynku pod żłobek.

7. Wnioski i zapytania.

8. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

                                            

                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                                                                  /-/  Sławomir Rosłon

 

Metadane

Data publikacji : 04.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Rosłon
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry