Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 10 sierpnia 2020r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 10 sierpnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zmiany budżetowe na 2020 r. 
  3. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Omówienie wykonanych i rozpoczętych inwestycji w 2020 r. przez Gminę Poświętne.
  5. Informacja na temat realizacji trwających inwestycji na terenie Gminy Poświętne i ich finansowanie ze szczególnym uwzględnieniem wodociągowania gminy oraz pozostałych inwestycji wieloletnich.
  6. Analiza wykorzystania przyznanych dotacji na cele kulturalne i sportowe. Ocena zapotrzebowania i planowanie rozwoju w tej dziedzinie.
  7. Analiza finansowa pod kątem przekształcenia Szkół Podstawowych w Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Zabrańcu i Poświętnem.
  8. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
  9. Sprawy bieżące.
  10.  Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                     /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 06.08.2020
Data modyfikacji : 27.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry