Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 28 lipca 2020 r.

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbędzie się dnia 28 lipca 2020 r. ( wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie zebranych.
 2. Otwarcie obrad.
 3. Zatwierdzenie Protokołu Nr 12/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
 4. Zaopiniowanie Projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Zabrańcu w Przedszkole w Zabrańcu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrańcu.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem
  w Przedszkole w Poświętnem oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Poświętnem.
 6. Dyskusja nad obecną sytuacją oświaty w gminie.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

                                                                           /-/    Przewodnicząca komisji

                                                                                   Iwona Nagraba

Metadane

Data publikacji : 22.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Nagraba
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry