Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej w dniu 21 lipca 2020 r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 21 lipca 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne oraz na terenie Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

4. Sprawy bieżące.

5. Wyjazd komisji w celu zapoznania się ze stanem dróg powiatowych na terenie Gminy Poświętne.

6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący komisji

                                                                                                                  /-/ Mariusz Podleś

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry