Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 29 czerwca 2020r.

Zawiadomienie

  Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju odbędzie się dnia 29 czerwca 2020r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju , tj.  9/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
  3. Omówienie sprawozdania finansowego za 2019 r.
  4. Zmiany budżetowe na 2020 r. 
  5. Analiza finansowa gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
  6. Omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  7. Omówienie od strony finansowej Raportu o stanie Gminy Poświętne za rok 2019.
  8. Rozpatrzenie pism, które zostały skierowane do Komisji.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                   Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                     /-/ Marcin Skonieczny

Metadane

Data publikacji : 25.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Skonieczny
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry