Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w dniu 23 czerwca 2020r.

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbędzie się dnia 23 czerwca 2020 r. (wtorek) o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu 8/2020.

4.Opiniowanie uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.

5. Omówienie problemu bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Poświętne.

6. Analiza pism, które wpłynęły do komisji.

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                 Przewodniczący komisji

                                                                                                                  /-/ Mariusz Podleś

Metadane

Data publikacji : 18.06.2020
Data modyfikacji : 18.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Podleś
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kaim

Opcje strony

do góry